Bøger: Som fotograf og forfatter har jeg medvirket til flere bøger og også lavet layout. Her er nogle eksempler:

TIl bogen "Det nye Århus", på Århus Byhistoriske Fond, har jeg lavet al layout og taget alle 200 fotos.

Til bogen "H.C. Andersen og Østjylland", udgivet på Århus Byhistoriske Fond, er jeg forfatter og har desuden taget alle nutidige fotos. Til bogen "Århusbugten", udgivet på Århus By-historiske Fond, er jeg med- forfatter og medfotograf og har lavet layout til forsiden.    
Til bogen "Retten på Bakken", udgivet på Århus Byhistoriske Fond, har jeg leveret forsiden samt alle nutidige fotos. Til bogen "Vi mødes hos Salling", udgivet af Salling A/S, har jeg leveret forsiden, taget alle nutidige fotos, samt lavet layout til ældre sort/hvid fotos. Til bogen "Århus i øjet", opsat på to sprog, udgivet på Århus Byhistoriske Fond, har jeg lavet al layout.    
               
Ud over ovenstående bøger har jeg medvirket til en del andre udgivelser, hvor jeg har leveret fotos og er medforfatter. Det drejer
sig bl.a. om Århus Byhistoriske Fonds udgivelse: "Århus Å".